QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN

NHẬN YÊU CẦU CHUYỂN NHÀ

Vận Tải Thanh hóa nhận yêu cầu chuyển nhà của quý khách hàng qua hotline: 0943.319.252

(31/07/2018)

KHẢO SÁT & BÁO GIÁ

Vận Tải Thanh hóa hẹn lịch khảo sát bao giá cho khách hàng hoặc có thể báo giá trực tiếp qua...

(31/07/2018)

KÝ HỢP ĐỒNG & VẬN CHUYỂN

Vận Tải Thanh hóa ký hợp đồng chuyển nhà, lên kế hoạch và tiến hành vận chuyển nhà cho quý...

(31/07/2018)

BÀN GIAO THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Vận Tải Thanh hóa ký hợp đồng chuyển nhà, lên kế hoạch và tiến hành vận chuyển nhà cho quý...

(31/07/2018)

0943.319.252

Để lại tin nhắn cho chúng tôi